Писмо от 02.05.1933г. отамериканския посланик Хенри Шумейкър до д-р Буреш по повод статия във в. "Зора"