Писмо от РДНСК-Кюстендил в отговор на искане по ЗДОИ от Тома Белев относно лифт Паничище 2009г.