Писмо от Съюза на българските химици до Българското Природоизпитателно дружество за XI конгрес 1935 г. Съдържа дневния ред на конгреса. Поставена резолюция от Ст. Петков. Той е присъствал на конгреса и поднесъл приветствие.