Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект за запазването на редки видове прилепи. Писмото е заведено в КЗП под вх.№44/23.01.1962г.