Писмо от Вл. Бешков за затрупан със строителни материали вход на пещерата "Водни печ" край гара Орещец Видинско. Писмото е заведено под вх. №22/13.01.1962г.