Писмо от Зв. Заппрянов до началника на кабинета на президента на РБ, относно забрана за провеждане на подписка на Екогласност пред президентството, 1992г