План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1964 г.