План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1968 г.