Подадена оставка  като секретар на СЗРП от инж. Димитър Загоров на 25.06. 1934 г., мотивирана с преместването му на работа в гр. Бургас. Вписана е ръчно резолюция от Стефан Петков за предаване на архива и делата на подпредседателя Иван Буреш, Директор на естествено-историческия музей на Н.В. Царя.