Покана и дневен ред на съвещание на Националния съвет за защита на родната природа, насрочено за 06.03.1962г.