Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН насрочено за 10.10.1959 г. Към поканата са прикрепени ръкописни бележки по дневния ред.