Чернова на писмо с изх. № 21/21.02.1936 г. до инж. Д. Загоров, областен горски инспектор, гр. Бургас. От управителния съвет на СЗРП отправят покана да опише проучените от него резервати и да направи статия за втора книжка на сборника на СЗРП. Материалите трябва да бъдат предадени на Георги Малчев в първите дни на м. април [1936 г.].