Писмо от 18.02.1949г. с покана от IUCN до Алекси Петров за доклад на Международна техническа конференция за защита на природата в САЩ през юни 1949г. Конференцията се свиква от ЮНЕСКО, а научната подготовка се осигурява от IUCN. Писмото е подписано от генералния секретар Жан Пол Харой.