Писмо с изх. № 2506/12.02.1932 г и допълнение къв него с изх. №2771/19.02.1932 г. с покана до Председателя на СЗРП за публично събрание на Ловната организация . в първото писмо датата е 7 март, във второто е променена на 28 февруари. На събранието ще има изказване на г-н Русков по темата за азщита та природатата и Ловната организация кани Председателя да открие събранието.