С писмо изх.№123/27.03.935г. ГД железници и пристанища към Министерството на съобщенията кани представител на СЗРП за участие в заседание на 19.04.1935г. на Комисията за местни природни и битови празници.
Приложена е заповедта на Министъра на съобщенията, с която се определят задачите на тази комисия:
1. Да проучи условията и начините за запазване и развиване на местните природни и битови празници
2. Създаване на нови /където условията позволяват/
3. Да разгледа възможностите за определяне на постоянни дати в едни и същи градове за общи туристически, спортни, гимнастически и др. празненства.
Определени за участие в състава и са представители на следните организации:
-Министерство на войната
-Министерство на просветата
-Министерство на народното стопанство
-Министерство на вътрешните работи и народното здраве
-Дирекция на Обновата
-Туристически съюз
-Спортна федерация
-Дружество за закрила на природата
-Съюз на народните хорове