Писмо-покана от Български туристически съюз, Софийски клон "ФОНФОН" с негов печат и от името на комитет "Спасете Витоша" с негов печат за първото заседание на комитета на 04.07.1932г. в дружество "Славянска беседа". Писмото е оригинална бланка, подписана от Председателя и Секретаря на БТС "Фонфон". Обратната връзка се осъществява чрез Константин М. Константинов.