Покана от СЗРП до председателите на организациите-членове за годишно събрание на 11.07.1935 г. в сградата на БАН. Включени са дневен ред и молба за присъствието на всички членове от УС на съответния организационен член.