Покана за изложба "Наши животни", организирана от Зоологическия институт с музей на 06.02.1961 г.