Покана за манифестацията по случай Първи май 1964 г. от Председателя на БАН, Председателя на партийния комитет и Председателя на съюзния комитет.