Копие на покана за общото годишно събрание на СЗРП на 25 април [1931 г.].