Покана за първото заседание на новоизбраното Централно настоятелство на БНСЗП на 20.05.1947г. За членове на настоятелството на I-вия конгрес на БНСЗП са избрани проф. Н.Стоянов, Юли Михайлов, д-р Р. Тачев, д-р К. Попов, П. Кебърле, Т. Иванов, Г. Василев, Л. Денчев, Ж. Георгиев. Срещу имената им Д. Медаров е добавил на ръка адресите им за кореспонденция.