Покана и дневен ред за симпозиум на тема ""Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила" , насрочен за 01.10.1965г.