Писмо от 05.03.1947г. с Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата
Придружава се от пакет документи: дневен ред на конференцията и проекти на устава и првилника на бъдещата организация. Приложено е и писмо от Йосиф Нидхам - шеф на Отдела по естествени науки към ЮНЕСКО.