Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП на 11.06.1947 г., на което да се вземат решения за конкретните действия по реализиране плана за дейност на съюза.