Покана, изпратена на 26.09.1938г. за заседание на УС на СЗРП, насрочено за 28.09.1938г. по организационни въпроси и за кн. 2 на Сборника 1938 г. Подписана е от Председателя на СЗРП Ст. Петков и Секретаря на СЗРП Н. Аджаров.