Покана за заседание на 10.06.1942г. на Настоятелството на СЗРП, предадена на адресатите срещу подпис.