Положително решение на РИОСВ Бургас, подписано от директора  инж. Бойчо Георгиев, от 11.08.2011г по доклад по ОВОС за строежна ваканционно селище по проект на фирма "Емона 2000" в м. Иракли, защитена зона по местообитанията от Натура 2000 "Емона-Иракли", РИОСВ Бургас одобрява проекта, но включва в решението предписание със списък от общо 32 мерки по ЗООС, които инвеститорът да предпримеме за минимизиране и намаляване на очакваното увреждане на околната среда.