Обнародане в Държавен вестник, брой 77 от 1933г, на Постановление № 8485/29.06.1933г за обявяване на резерват "Горна ѝеленица Силкосия" и Постановление № 8517/30.06.1933г за обявяване на резерват "Парангалица". И двете постановления са на Министерството на земеделието и държавните имоти, подписани от министър Константин Муравиев и включват забрани за ползване.