С писмо с изх. № 7190/06.06.1933 г. в отговор на писмо на СЗРП от 17.05.1933 г. Отделението за горите и лова към МЗДИ иска от СЗРП (вх. № 16) насрочване на среща във връзка с изпълнение на решенията на постоянния горски съвет към МЗДИ от протокол 5/ 09.02.1933 г. за обявяване на резервати и национален парк "Витоша" и формиране на подкомисии, работещи по тях.