Писмо с изх. № 68/03.02.1939 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до председателя на СЗРП, с вх. № 10/06.02.1939 г., с молба да бъде посочено името на представителя на СЗРП в юбилейния комитет на Българския туристически съюз. Вписана е ръчно резолюция за представляването на СЗРП от председателя й, като е подписана от самия председател - Стефан Петков.