С писмо от 14.03.1929 г.  Българското геологическо дружество съобщава на Временен комитет за защита на природата делегатите си, които ще участват в учредяването на СЗРП.