С писмо №2 /24.01.1928г. Българското природоизпитателно дружество отговаря на писмо № 166/ 21.01.1928 г. на Дружеството на българските лесовъди и съобщава членовете на своя комитет, които ще участват във Временен комитет за защита на природата:

  • д-р Иван Буреш, директор на Царските научни институти
  • проф. Николай Стоянов, Професор в Агрономическия факултет
  • Кирил Кузев, преподавател в Държавното техническо училище.

Писмото е получено с вх. № 65/28.01.1928 г.