Писмо № 138/ 23.02.1928 г. от Управителния съвет на Ловната организация до Председателя на Дружеството на българските лесовъди, като представител на Временния комитет за защита на природата, съобщава представителите в комитета: д-р М. Тихов и Г. Ахтаров.