Писмо с изх. № 1770/28.05.1938г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 3 и вписано в протокол на СЗРП №5/07.06.1938 г., в което са посочени имената на техните представители в Управителния съюз на СЗРП :

  1. Найден Памукчиев, председател
  2. Имван Янков, касиер