Писмо с изх. № 9/17.06.1933 г. от СЗРП до Специалния комитет на СЗРП в гр. Пещера съобщава за предстояща сказка на председателя на съюза Стефан Петков в град Пещера и моли за съдействие.