Предварителен доклад на ЮНЕСКО по приемането на международна рекомендация за защита красотата и характера на пейзажа и населените места от 06.09.1961 г. - оригинал на френски език