Преписка между ДНСК и ДМТН относно регистриране и технически преглед на лифт "Паничище", 2009г