Преписка по назначаване комисии за определяне българските названия на местностите в парк "Витоша" и за проучване възможностите за свързване на по-важните хижи с телефонни линии посредством хижа "Боерица" с държавната телефонна мрежа - Заповеди №№ 400 с 401 от 01.04.1937 г.