Преписка по сигнал на П. Маджаков относно опазване на величествените скални венци 1964 г.
Писмо вх.№ 193/08.06.1964г. от П. Маджраков със сигнал за рушене на скални венци
Писмо изх.№195/11.06.1964г. на КЗП с конкретни предложения по защита на величествените скални венци
Писмо №IV-8840/29.06.1964г. на ДКСА с предложение за проверка по сигнала на място
Писмо №I-708/03.07.1964г. от ОНС-Враца с предложение за комисия по въпроса за с. Кунино.