Приложения към доклад за ОВОС на лифт и писта Шилигарника - Платото, ски зона Банско, 2001г