Приватизационен договор, с който "Витоша ски" придобива собственост над съоръженията на Витоша от Столичен общински съвет. Договорът е сключен на 20.12.2007 г. „Витоша ски” е задължен по силата на приватизационния договор да инвестира в подмяната на съоръженията на Витоша. Такива инвестиции досега не са направени, което е едно от нарушенията на приватизационния договор за три лифта на Витоша – от Симеоново до х. „Алеко”, от Драгалевци до Голи връх (лифта „Бай Кръстьо”) и лифта Копитото, който не работи от над 10 години. "Витоша ски" е нарушила и клаузите за запазването на дейността на съоръженията, както и за поддържането на работни места