Проекто-план за дейност на СЗРП от април 1931 г., включващ:

  1. закон за защита на природата
  2. клонове в провинцията
  3. работа с институциите
  4. беседи, сказки и популяризация на закона за защита на природата
  5. печатни материали
  6. работа по случаи за опазване на природни паметници
  7. организиране на ден за защита на природата, заедно с Министерството на народното просвещение и Министерството на земеделието.
  8. връдки с чуждестранни организации
  9. защита на Демир Капия
  10. образуване на комитет при МЗДИ.