Проект на правилника на Витоша с ръкописни бележки, обоснован с публикацията на Наредбата-закон за защита на родната природа в Държавен вестник от 16.03.1936 г. и Постановление №15422/27.10.1934г. - предполагаема дата от 1936 г. Отбелязано ръкописно "Вярна чернова".
Включва:

I. Цел на парка и резерватите
II. Управление на парка
III. Благоустройство
IV. Посещения
V. Режим на запазените природни обекти
VI. Закони, постановления и наказателни санкции
VII. Преходни положения