С изх. № 8787/ 07.07.1933 г. Отделението по лова и горите към МЗДИ изпраща на Началника на управлението по укрепяване на пороищата и на СЗРП (вх. № 18) препис от Протокол №4/19.06.1933 г. на Комитета за защита на природата към МЗДИ във връзка с подкомисии по резерватите, парк "Витоша" и приложимите към тях правилници. Приложено е уведомително писмо до определените членове на комисията за определяне границите на резерватите в рамките на национален парк "Витоша".