Протокол на Държавен комитет за опазване на природната среда от 21.02.1990г относно народен парк Ропотамо