Протокол от 11.04.1967г. на комисия по установяване изправността на пишещата машина на КЗП.