Протокол №23/ 21.04.1933 г. на постоянния горски съвет при МЗДИ с решения за:

  1. Предоставяне на сгради в м. Долни Юндол-Яденица, Рила, от бившето горско стопанство "Гешова планина" за ползване на хонда за обществени осигуровки
  2. Обявяване на "Суходол" и "Баюви дупки" в Пирин, землище на гр. Разлог, за строго охраняван резерват за черна мура
  3. Обявяване на държавната гора "Джинджирица" в Пирин, землище на гр. Разлог, за строго охраняван резервати за бяла мура.

 

В заседанието участват председателят на съвета, Началникът на отделението за горите и лова на МЗДИ Ил. Стоянов, както и членовете: главните инспектори Георги Петров, Тодор Куманов, Сим. Кирилов, Георги Кюркчиев и Славчо Лазаров. Протоколът е одобрен от Министър Константин Муравиев на 12.05.1933 г. и е получен в СЗРП с вх. № 6.