Протокол от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 23.12.1946 г. при следния дневен ред:
т.1 Привличане на младежите към сътрудничество. Предлага се да се поиска от Министерството на просвещението да се включат уроци по защита на природата.
т.2 Дейността на софийското дружество "Природа" - доклад от Ив. Козловски.
т.3 Одобряване решения на Централното настоятелство за разширяване службата за защита на природата в МЗ, за емблема да се избере глава на брадат орел
т.4 Да зпочне планово разкриване на клонове на съюза в по-големите градове