Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.