Протокол №8 от заседание на Бюрото на КЗП от 14.04.1958 г.
Разгледан е доклад на Н. Згоров по възстановяване на Съюза за защита на природата.
Присъстват К.Попов, Ст.Станчев, Н. Загоров, Ал.Петров.